Novinky

Finanční zpravodaj číslo 3/2014

oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci
oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci

Vydáno

 • Sdělení
 • Zákon
 • Daň
 • Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech
 • Boj proti daňovým únikům
 • Zákon o daních z příjmů
 • Daňové úniky
 • Daň z příjmů
 • Orgány státní správy
 • Kontakty
 • Daňové změny
 • Bankovní účty
 • Daňový informační systém

 1. Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených fi nančních úřadů po 1. 1. 2015
 2. Zveřejnění kontaktních orgánů dle § 4 odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
 3. Sdělení k aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 100/2003
 4. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 184/1995)
 5. Informace Ministerstva fi nancí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Sdělení o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech

Doporučované

Nejčtenější