Novinky

Finanční zpravodaj číslo 2/2014

oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci
oddělení 4403 - Náhrada škody při výkonu veřejné moci

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Sdělení
 • Vyhláška
 • Pokladní plnění
 • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
 • Daňový pokyn
 • Pokyny DS
 • Vyhláška č.449/2009
 • Vyhláška 52/2008

 1. Pokyn GFŘ D-16 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 2. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
 3. Vyhláška č. 5/2014 Sb., ze dne 2. 1. 2014, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 4. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 42/2013)
 5. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 6. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější