Novinky

Finanční zpravodaj číslo 8/2013

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

 • Sdělení
 • Finanční zpravodaj
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Daň
 • Změny v placení daní
 • Daň z příjmů
 • Veřejný sektor
 • Finanční správa
 • Daň z převodu nemovitostí
 • Daňová povinnost
 • Správní poplatky
 • Rozhodnutí
 • Legislativa
 • Daň z nemovitých věcí

 1. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 2. Rozhodnutí o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 3. Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014
 4. Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 2014

Doporučované

Nejčtenější