Novinky

Finanční zpravodaj číslo 7/2012

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová odpovědnost
  • Daňový pokyn
  • Daňové odvody
  • Penále
  • Legislativa

  1. Pokyn č. GFŘ – D – 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Doporučované

Nejčtenější