Novinky

Finanční zpravodaj číslo 6/2012

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • České účetní standardy
  • Finanční zpravodaj
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

  1. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  2. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 – Vlastní zdroje
  3. Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
  4. Rozhodnutí o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí

Doporučované

Nejčtenější