Novinky

Finanční zpravodaj číslo 5/2012

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Finanční zpravodaj
  • Dotace
  • Daňové úniky
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Hongkong
  • Legislativa

  1. Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
  2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu – zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 49/2012)

Doporučované

Nejčtenější