Novinky

Finanční zpravodaj číslo 3/2012

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Finanční zpravodaj
 • Daň
 • Japonsko
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Legislativa

 1. Doplnění článku Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 2. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu (46/1979 Sb.)
 3. Sdělení Ministerstva fi nancí k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.
 4. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně na daňových povinnostech, ke kterým v roce 2011 a v roce 2012 vznikla povinnost podat řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení podle ust. § 240 odst. 5 věty třetí zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů
 5. Zveřejnění kontaktních orgánů dle § 3 odst. 5 zákona č. 471/2011 Sb. (upozornění na změnu)

Doporučované

Nejčtenější