Novinky

Finanční zpravodaj číslo 5/2011

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Dvojí zdanění
  • Finanční zpravodaj
  • Daňové úniky
  • České účetní standardy
  • Zahraniční sektor
  • Čína
  • Legislativa

  1. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 65/2011)
  2. Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější