Novinky

Finanční zpravodaj číslo 2/2011

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

 • Zemědělství
 • Finanční zpravodaj
 • Generální finanční ředitelství
 • Veřejný sektor
 • Zemědělský půdní fond
 • Legislativa

 1. Sdělení k vyhlášce č. 449/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
 2. Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 3. Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-2 k vyjasnění pochybností a sjednocení postupu při výpočtu daně z příjmů právnických osob a vyplnění tiskopisu daňového přiznání za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, u poplatníků, kteří v průběhu zdaňovacího, resp. účetního období, odpisují majetek metodou komponentního odpisování
 4. Doplnění článku Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 5. Pokyn GFŘ-D-4, kterým se stanovuje formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle dle § 92a odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“)

Doporučované

Nejčtenější