Novinky

Finanční zpravodaj číslo 1/2011

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Rozpočty Regionálních rad soudržnosti
  • Rozpočty samospráv
  • Rozpočty státních fondů
  • Státní rozpočet
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

  1. Vyhláška č. 403 ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
  2. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
  3. Pokyn GFŘ-D-1 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2010 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Doporučované

Nejčtenější