Novinky

Finanční zpravodaj číslo 8/2010

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • České účetní standardy
  • Finanční zpravodaj
  • Veřejný sektor
  • Legislativa

  1. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  2. Změna Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  3. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
  4. Pokyn č. D-348 o stanovení lhůt při správě daní
  5. Pokyn č. D-349, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání specifikované v § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky
          OBSAH ROČNÍKU 2010

Nejčtenější