Novinky

Finanční zpravodaj číslo 4/2010

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

 • Daň z příjmů
 • Daňové úniky
 • Dvojí zdanění
 • Finanční zpravodaj
 • Indonézie
 • Kypr
 • Veřejný sektor
 • Zahraniční sektor
 • Legislativa

 1. Pokyn č. D-338, Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka zákonů č. 67/1996)
 2. Sdělení k Pokynu č. D-288 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 3. Pokyn č. D-341 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 120/2009)
 4. Pokyn č. D-339
 5. Pokyn č. D-340
 6. Informace o zrušení metodického Pokynu č. D-252

Doporučované

Nejčtenější