Novinky

Finanční zpravodaj číslo 1/2010

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

 • Dvojí zdanění
 • Finanční zpravodaj
 • Rozpočty Regionálních rad soudržnosti
 • Rozpočty samospráv
 • Rozpočty státních fondů
 • Státní rozpočet
 • Územní rozpočty
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

 1. VYHLÁŠKA č. 449/2009 Sb., ze dne 11. prosince 2009, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 2. Pokyn č. D - 336, Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 3. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Nejčtenější