Novinky

Finanční zpravodaj číslo 6/2009

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Pokyn č. D – 327 – Rozhodnutí o prominutí penále za pozdní úhrady odvodů dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  2. Pokyn č. D – 328 – Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
  3. Pokyn č. D – 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení
  4. Pokyn č. D – 330, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
  5. Pokyn č. D – 331, kterým se stanovuje struktura a tvar datové zprávy, jejímž prostřednictvím je činěno podání o daňové povinnosti a která je zároveň odesílána správci daně prostřednictvím datové schránky

Upozorňujeme na tiskovou chybu v tomto čísle FZ. Název Pokynu č. D-300 je uveden nesprávně. Správné číslo pokynu je Pokyn č. D-330. Uvedený obsah v příloze skutečně odpovídá pokynu č. D-330. Děkujeme za pochopení.

 

 

Doporučované

Nejčtenější