Novinky

Finanční zpravodaj číslo 9-10/2008

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. VYHLÁŠKA č. 417 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
  2. Oprava znění bodu 15 k § 24 odst. 2 a bodu 3 k § 25 odst. 1 v Pokynu D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydaném MF pod čj. 15/107 705/2006 a publikovaném ve FZ č. 11-12/2006
  3. DODATEK č. 1 k pokynu D – 307
  4. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Doporučované

Nejčtenější