Novinky

Finanční zpravodaj číslo 2/2008

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - oprava
  2. Dodatek k Pokynu č. D - 292 - k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná
    mezi spojenými osobami
  3. Opatření k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  4. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění

Doporučované

Nejčtenější