Novinky

2008

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11-12/2008

 1. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Obsah ročníku 2008

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9-10/2008

 1. VYHLÁŠKA č. 417 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
 2. Oprava znění bodu 15 k § 24 odst. 2 a bodu 3 k § 25 odst. 1 v Pokynu D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydaném MF pod čj. 15/107 705/2006 a publikovaném ve FZ č. 11-12/2006
 3. DODATEK č. 1 k pokynu D – 307
 4. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 7-8/2008

 1. Vyhláška č. 377/2008 Sb. ze dne 3. října 2008, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 2. Vyhláška č. 16/2001 Sb. ze dne 22. prosince 2000, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb., vyhlášky č. 544/2004 Sb., vyhlášky č. 22/2007 Sb. a vyhlášky č. 377/2008 Sb.
 3. Informace k novému PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY od 1. 1. 2009

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5-6/2008

 1. Pokyn č. D - 319 - kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „ZSDP“)
 2. Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro členy skupin dle zákona o dani z přidané hodnoty
 3. Rozhodnutí o stanovení místní příslušnosti jinak pro skupiny dle zákona o dani z přidané hodnoty

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3-4/2008

 1. Pokyn č. D - 310 - k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků vydaných v letech 1993 - 2005

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2/2008

 1. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - oprava
 2. Dodatek k Pokynu č. D - 292 - k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná
  mezi spojenými osobami
 3. Opatření k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 4. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2008

 1. Pokyn č. D-317 - o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2007
 2. Pokyn D-318 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle §38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 3. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku podle stavu k 1. 1. 2008
 4. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 5. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
 6. Změny Českých účetních standardů - oprava