Novinky

Finanční zpravodaj číslo 6-7/2007

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Pokyn č. D - 308 - o stanovení lhůt v daňovém řízení
  2. Pokyn č. D - 311 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení
    dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu
    k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
  3. Pokyn č. R 2-07 - k řízení programů a provozování informačního systému programového financování
  4. Pokyn č. D - 312 - sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

Doporučované

Nejčtenější