Novinky

Finanční zpravodaj číslo 1/2007 část 1

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. VYHLÁŠKA č. 549/2006 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
  2. Pokyn č. D - 302 - o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  3. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen a seznamy udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek
  4. Pokyn č. D - 303 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, v platném znění
  5. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - podle stavu k 1.1.2007

Doporučované

Nejčtenější