Novinky

2007

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 10/2007

 1. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
 2. Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
 3. Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
 4. Informace pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
 5. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 6. Pokyn č. D - 316 - Prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 8-9/2007

 1. Pokyn č. D - 313 - sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.)
 2. Pokyn č. D - 314 - k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 40/2007 Sb.m.s.)
 3. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
 4. Sdělení k Pokynu č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)
 5. Pokyn č. D - 315 - sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 88/2005)
  Obsah ročníku 2007

 

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6-7/2007

 1. Pokyn č. D - 308 - o stanovení lhůt v daňovém řízení
 2. Pokyn č. D - 311 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení
  dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu
  k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)
 3. Pokyn č. R 2-07 - k řízení programů a provozování informačního systému programového financování
 4. Pokyn č. D - 312 - sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2007

 1. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 2. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. Placení daní pomocí daňové složenky v roce 2006 a 2007
 4. Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-04U
 5. Metodický pokyn k části XI. a XII. finančního výkazu Fin 2-12M

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 2/2007

 1. VYHLÁŠKA č. 22/2007 Sb. , kterou se mění vyhláška MF č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2007 část 2

 1. Pokyn č. D - 306 - o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2006
 2. Pokyn č. D - 304 k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, včetně Protokolu k ní (Sbírka mezinárodních smluv č. 74/2006)
 3. Pokyn č. D - 305 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 83/2006)
 4. Pokyn č. R 1-07 - k řízení programů a provozování Informačního systému programového financování

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2007 část 1

 1. VYHLÁŠKA č. 549/2006 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
 2. Pokyn č. D - 302 - o prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 3. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen a seznamy udělených osvědčení o autorizaci servisních středisek
 4. Pokyn č. D - 303 - o stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2006 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, v platném znění
 5. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku - podle stavu k 1.1.2007