Novinky

Finanční zpravodaj číslo 3/2006 část 2

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

 • Finanční zpravodaj
 • Legislativa

 1. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 2. Informace pro pojiš ovny týkající se sjednocení dohledu nad finančním trhem
 3. Sdělení k praktické aplikaci Pokynu č. D-286  ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
 4. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk platný od 15. 3. 2006
 5. Pokyn č. D - 298  - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 7. Pokyn č. D - 299  - prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější