Novinky

Finanční zpravodaj číslo 3/2006 část 1

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  2. Zveřejnění souboru otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - 2. přepracované vydání - platné od 1.4. 2006

    Doporučované

    Nejčtenější