Novinky

2006

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2006.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 11-12/2006

 1. Sdělení k Pokynu č. D - 291 - k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 79/2005)
 2. Pokyn č. D - 301 - o prominutí penále a úroku z prodlení na dani z převodu nemovitostí
 3. Pokyn č. D - 300 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Sdělení o úpravě některých částek stanovených směrnicemi o životním a neživotním pojištění podle inflace (2006/C 194/07)
 5. Zásady spolupráce a hodnocení aktivity primárních dealerů českých státních dluhopisů
 6. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Obsah ročníku 2006

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 9-10/2006

 1. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚ
 2. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 3. Sdělení k aplikaci Pokyn č. D - 279 od 1. 1. 2007
 4. Sdělení k aplikaci Pokyn č. D - 280 od 1. 1. 2007

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5-6/2006

 1. Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu
 2. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 4/2006

 1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů
  pojistných událostí
 2. Rozhodnutí o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných států
 3. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., v platném znění
 4. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2006 část 2

 1. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
 2. Informace pro pojiš ovny týkající se sjednocení dohledu nad finančním trhem
 3. Sdělení k praktické aplikaci Pokynu č. D-286  ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území ČR
 4. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu - doplněk platný od 15. 3. 2006
 5. Pokyn č. D - 298  - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
 7. Pokyn č. D - 299  - prominutí správního poplatku z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování zákona č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2006 část 1

 1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 2. Zveřejnění souboru otázek pro základní, střední a vyšší kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí - 2. přepracované vydání - platné od 1.4. 2006

  Vydáno

  Finanční zpravodaj číslo 2/2006

  1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  2. Metodický pokyn k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře
  3. Upozornění na možnost vyhledání kurzů cizích měn
  4. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
  5. Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám povinným k dani

  Vydáno

  Finanční zpravodaj číslo 1/2006 část 2

  1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Zveřejnění opravy otázky k souboru otázek pro základní kvalifikační stupeň pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  2. Změna v seznamu odpovědných pojistných matematiků
  3. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
  4. Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
  5. Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku
  6. Sdělení k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  Vydáno

  Finanční zpravodaj číslo 1/2006 část 1

   

  1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  2. Seznamy certifikovaných typů registračních pokladen
  3. Pokyn č. D - 292  - Sdělení MF k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
  4. Pokyn č. D - 293  - Sdělení MF k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami
  5. Pokyn č. D - 295  - Sdělení MF pro účetní jednotky, které jsou dle § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinny použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropského společenství, v souvislosti se zjištěním základu daně dle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  6. Pokyn č. D - 296  - o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2005
  7. Pokyn č. D - 297  - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2005 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
  8. Přehled pokynů řady D k 31.12. 2005