Novinky

Finanční zpravodaj číslo 2/2005

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Soubor otázek pro základní kvalifikační stupeň nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  2. Zveřejnění seznamu nově registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  3. Pokyn č. D-266  - Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

Doporučované

Nejčtenější