Novinky

Finanční zpravodaj číslo 12/2005 část 2

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Seznam nově registrovaných a zrušených pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
  2. Seznam odpovědných pojistných matematiků - doplněk
  3. Pokyn č. D - 294  - Rozhodnutí o prominutí spotřební daně
  4. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  5. Sdělení k ročnímu výkazu činnosti pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (dle vyhlášky č. 582/2004 Sb.)
  6. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Doporučované

Nejčtenější