Novinky

Finanční zpravodaj číslo 6/2004

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Přehled platných konstantních symbolů, třídy l - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv používaných v platebním styku ČNB
  2. Pokyn č. D - 263  - o prominutí daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
  3. Pokyn č. D - 265  - o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
  4. Zrušení registrace pojišťovacího makléře
  5. Sdělení k vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám
  6. Sdělení MF k problematice zápisu zprostředkovatelů pojištění do registru pojišťovacích zprostředkovatelů dle zákona č. 38/2004 Sb., zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
  7. Sdělení k § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  8. Změna v seznamu zapsaných odpovědných pojistných matematiků

Doporučované

Nejčtenější