Novinky

Finanční zpravodaj číslo 2-3/2004

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Sdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (část VII.Fin 2-04 U)
  2. Pokyn č. D - 260  - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 7/2003 Sb.m.s.)
  3. Doplněk seznamu odpovědných pojistných matematiků
  4. Zrušení registrace pojišťovacích makléřů
  5. České účetní standardy - tiskové opravy

Doporučované

Nejčtenější