Novinky

Finanční zpravodaj číslo 11/2004

oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství
oddělení 7102 - Právní zastupování a poradenství

Vydáno

  • Finanční zpravodaj
  • Legislativa

  1. Pokyn č. D - 271 - k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 132/2003 Sb.m.s.)
  2. Pokyn č. D - 273 - o prominutí penále na dani z převodu nemovitostí
  3. Informace o způsobu a realizaci převodů sdílených daní
  4. Sdělení k Pokynu č. D - 269 k uplatňování Smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Německem ve vztahu k německým subjektům s právní formou GmbH&Co. KG
  5. Sdělení k zákonu č. 191/2004 Sb. , o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
  6. Sdělení k jiným dokladům o činnosti pojišťoven a zajišťoven, jejichž obsah a formu vyhlašuje Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji podle § 26 odstavce (3), písm. a), zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Termínový kalendář výkazů pojišťoven v roce 2005
  7. Vyhláška č. 544/2004 Sb. ze dne 12. října 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
  8. Vyhláška č. 16/2001 Sb. ze dne 22. prosince 2000, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a vyhlášky č. 544/2004 Sb.

Doporučované

Nejčtenější