Novinky

Legislativa

Legislativní dokumenty, zprávy, zpravodaje a plány legislativních prací Ministerstva financí.

ilustrace

Metodiky

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.
Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí.
Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.
Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.
vCenový věstník Ministerstva financí. Pouze informační charakter. Závazným zdrojem informací jsou pouze tištěné podoby Cenových věstníků vydávané Ministerstvem financí.
Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Neperiodicky vydávané informace. Taktéž publikováno na stránkách Deníku veřejné správy.
Přehled daňových pokynů vydaných Finanční správou ČR - od 1.01.2013
Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady - aktualizováno pro rok 2013
Pravidelné informace ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění.
Dohody o výměně informací v daňové oblasti.
Přehled zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou platnou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic, přehled podepsaných dohod, u nichž nebyl dosud ukončen oběma smluvními stranami ratifikační proces, přehled dohod, u nichž se připravuje ukončení nebo, které již byly ukončeny.
Informace o vnitrostátní koordinaci provádění mezinárodních sankcí stanovených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.