Novinky

Legislativa

Legislativní dokumenty, zprávy, zpravodaje a plány legislativních prací Ministerstva financí.

ilustrace
Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.
Plán legislativních úkonů a aktivit Ministerstva financí.
Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády. Chronologicky řazená data.
Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.
vCenový věstník Ministerstva financí. Pouze informační charakter. Závazným zdrojem informací jsou pouze tištěné podoby Cenových věstníků vydávané Ministerstvem financí.
Cenový věstník vydávaný Ministerstvem financí.
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů. Neperiodicky vydávané informace. Taktéž publikováno na stránkách Deníku veřejné správy.
Přehled daňových pokynů vydaných Finanční správou ČR - od 1.01.2013
Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady - aktualizováno pro rok 2013
Pravidelné informace ministerstva financí o vstupu platnosti smluv a protokolů ke smlouvám o dvojím zdanění.
Dohody o výměně informací v daňové oblasti.
Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, kterými je Česká republika vázána. a související informace.
Informace o vnitrostátní koordinaci provádění mezinárodních sankcí stanovených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.