CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 15 – Správa majetku v souladu s principy 3E

Metodický pokyn Správa majetku v souladu s principy 3E prezentuje postupy a příklady dobré a špatné praxe správy majetku organizací veřejné správy. Je určen pro organizace, které hospodaří s veřejnými prostředky, zejména pro orgány veřejné správy dle § 2 písm. a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Své využití najde u vedoucích zaměstnanců, kteří jsou odpovědní za správu majetku dané organizace a za nastavování pravidel jeho užívání a kontroly, a u zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolu majetku a majetkových operací (zejména se bude jednat o kontrolory a interní auditory).

Cílem metodického pokynu je pomoct orgánům veřejné správy aplikovat principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s majetkem. Na konkrétních případech je ilustrována aplikace principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti ve všech klíčových fázích, které jsou součástí životního cyklu majetku od jeho nákupu až po jeho vyřazení. Metodický pokyn je ryze doporučujícího charakteru. Je zcela na rozhodnutí a v odpovědnosti konkrétních organizací, zda a v jakém rozsahu obsah metodiky implementují. Ministerstvo financí České republiky nepřejímá za organizace žádnou odpovědnost za případná chybná plnění právních a jiných úkonů.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář