CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 5 – Statut interního auditu

Ministerstvo financí vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vzorový Statut interního auditu (dále jen „Statut“).

Statutem se rozumí formální dokument, který definuje účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu. Statut určuje postavení interního auditu v rámci orgánu veřejné správy, stanoví oprávnění k přístupu k dokladům, osobám a majetku, které souvisejí s prováděním zakázek, a definuje rozsah činnosti interního auditu.

Obsah Statutu vychází ze zákona o finanční kontrole a Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interních auditorů, který je přístupný na stránkách Institutu (The Institute of Internal Auditors).

Tento Statut je nezávazný a představuje metodickou pomůcku, kterou orgány veřejné správy mohou využít při tvorbě vlastního statutu.

Výkon interního auditu v orgánu veřejné správy zajišťuje útvar interního auditu. Pokud takovýto útvar nemůže vzniknout (např. z důvodů malého počtu zaměstnanců), zajišťuje výkon interního auditu k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec nebo pověření zaměstnanci.

Statut schvaluje vedoucí orgánu veřejné správy. Je součástí vnitřních předpisů orgánu veřejné správy.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář