CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 5 – Statut interního auditu

Ministerstvo financí vydává v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vzorový Statut interního auditu (dále jen „Statut“).

Statutem se rozumí formální dokument, který definuje účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu. Statut určuje postavení interního auditu v rámci orgánu veřejné správy, stanoví oprávnění k přístupu k dokladům, osobám a majetku, které souvisejí s prováděním zakázek, a definuje rozsah činnosti interního auditu.

Obsah Statutu vychází ze zákona o finanční kontrole a Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interních auditorů, který je přístupný na stránkách Institutu (The Institute of Internal Auditors).

Tento Statut je nezávazný a představuje metodickou pomůcku, kterou orgány veřejné správy mohou využít při tvorbě vlastního statutu.

Výkon interního auditu v orgánu veřejné správy zajišťuje útvar interního auditu. Pokud takovýto útvar nemůže vzniknout (např. z důvodů malého počtu zaměstnanců), zajišťuje výkon interního auditu k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec nebo pověření zaměstnanci.

Statut schvaluje vedoucí orgánu veřejné správy. Je součástí vnitřních předpisů orgánu veřejné správy.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.