CZ EN

Stav privatizačních projektů k 31.7.2006

Projekty
od začátku privatizace do 31.7.2006 z toho rok 2006 (do 31.7.2006)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.7.2006
6 875 986 111 336 6 774 983 249 340 22 1 728 214 23 79 732

 

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.7.2006 z toho rok 2006 (do 31.7.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.7.2006
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 458 34 218 250 1 421 34 062 768 8 10 541 2 2 601
Přímé prodeje 6 980 70 803 388 6 828 69 957 877 103 50 718 32 83 455
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 356 74 260 231 5 304 72 455 919 18 1 667 045 0 0
Celkem 15 004 187 777 210 14 759 184 921 541 129 1 728 214 34 86 056
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.7.2006 z toho rok 2006 (do 31.7.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 878 986 111 333 16 663 983 256 204 129 1 728 214 34 86 056

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář