CZ EN

Stav privatizačních projektů k 31.5.2006

Projekty
od začátku privatizace do 31.5.2006 z toho rok 2006 (do 31.5.2006)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.5.2006
6 862 986 073 288 6 756 983 184 462 9 1 690 166 5 14 854

 

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.5.2006 z toho rok 2006 (do 31.5.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.5.2006
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 452 34 209 105 1 421 34 062 768 2 1 306 2 2 601
Přímé prodeje 6 975 70 783 796 6 799 69 886 675 98 31 126 3 12 253
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 353 74 250 920 5 304 72 455 919 15 1 657 734 0 0
Celkem 14 990 187 739 162 14 730 184 850 339 115 1 690 166 5 14 854
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.5.2006 z toho rok 2006 (do 31.5.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 864 986 073 285 16 604 983 184 462 115 1 690 166 5 14 854

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář