CZ EN

Stav privatizačních projektů k 31.12.2006

Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2006 z toho rok 2006 (do 31.12.2006)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2006
7 018 986 422 803 6 826 983 431 529 165 2 039 684 75 261 921

 

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2006 z toho rok 2006 (do 31.12.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2006
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 465 34 241 197 1 429 34 087 312 15 33 398 10 27 145
Přímé prodeje 7 114 71 083 641 6 930 70 109 198 237 330 971 134 234 776
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 362 74 268 501 5 304 72 455 919 24 1 675 315 0 0
Celkem 15 151 188 088 680 14 869 185 097 406 276 2 039 684 144 261 921
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2006 z toho rok 2006 (do 31.12.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 17 025 986 422 803 16 743 983 431 529 276 2 039 684 144 261 921

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář