CZ EN

Stav privatizačních projektů k 31.1.2006

Projekty
od začátku privatizace do 31.1.2006 z toho rok 2006 (do 31.1.2006)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.1.2006
6 855 984 390 271 6 752 983 175 267 2 7 152 1 5 659

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.1.2006 z toho rok 2006 (do 31.1.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.1.2006
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 450 34 207 799 1 419 34 060 167 0 0 0 0
Přímé prodeje 6 878 70 755 662 6 797 69 880 081 1 2 992 1 5 659
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 339 72 597 346 5 304 72 455 919 1 4 160 0 0
Celkem 14 877 186 056 148 14 726 184 841 144 2 7 152 1 5 659
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.1.2006 z toho rok 2006 (do 31.1.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 751 984 390 271 16 600 983 175 267 2 7 152 1 5 659

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář