CZ EN

Stav privatizačních projektů k 30.6.2006

I. Stav realizace privatizačních projektů k 30.6.2006

Projekty
od začátku privatizace do 30.6.2006 z toho rok 2006 (do 30.6.2006)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
6 867 986 083 711 6 770 983 239 439 14 1 700 589 19 69 831II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 30.6.2006

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 30.6.2006 z toho rok 2006 (do 30.6.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 453 34 210 025 1 421 34 062 768 3 2 226 2 2 601
Přímé prodeje 6 976 70 783 988 6 816 69 941 816 99 31 318 20 67 394
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 356 74 260 231 5 304 72 455 919 18 1 667 045 0 0
Celkem 14 995 187 749 585 14 747 184 905 480 120 1 700 589 22 69 995
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 30.6.2006 z toho rok 2006 (do 30.6.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 869 986 083 708 16 621 983 239 603 120 1 700 589 22 69 995Zobrazit formulář

Kontaktní formulář