CZ EN

Stav privatizačních projektů k 28.2.2006

Projekty
od začátku privatizace do 28.2.2006 z toho rok 2006 (do 28.2.2006)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
I. Stav realizace privatizačních projektů k 28.2.2006
6 856 984 399 381 6 753 983 181 630 3 16 262 2 12 022

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 28.2.2006 z toho rok 2006 (do 28.2.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 28.2.2006
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 0 0
Veřejné soutěže 1 450 34 207 799 1 419 34 060 167 0 0 0 0
Přímé prodeje 6 878 70 755 662 6 798 69 886 444 1 2 992 2 12 022
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 340 72 606 456 5 304 72 455 919 2 13 270 0 0
Celkem 14 878 186 065 258 14 727 184 847 507 3 16 262 2 12 022
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 28.2.2006 z toho rok 2006 (do 28.2.2006)
Předané
(počet jednotek)
Majetek(tis.Kč) Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 752 984 399 381 16 601 983 181 630 3 16 262 2 12 022

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář