CZ EN

Přehled privatizace akcií k 31.7.2006

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku privatizace
do 31.7.2006
Z toho v roce 2006
(do 31.7.2006)
Přehled privatizace akcií k 31.7.2006
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 769 998 565 3 004 866
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 685 959 864 121 222
Akcie určené k prodeji 237 950 164 114 264
Veřejná nabídka 26 780 177 0
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 182 271 469 114 264
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 0
Veřejné soutěže 26 644 598 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 009 700 6 958
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 558 070 0
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 449 381 2 971
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 460 012 3 987
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií
k 31.7.2006
Počet akciových
společností
V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 102 85 298 037
A. strategické akciové společnosti 4 55 688 690
B1. ostatní akciové společnosti 64 29 609 314
z toho akciové spol. v likvidaci či konkurzu 39 10 009 472
federální akciové společnosti 3 3 957
B2. RIF, a.s. 0 0
B3. akciové spol. s držením jen zlaté akcie 34 33
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář