CZ EN

Přehled privatizace akcií k 31.12.2006

 

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku privatizace
do 31.12.2006
Z toho v roce 2006
(do 31.12.2006)
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 766 998 540 4 841
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 685 970 539 131 897
Akcie určené k prodeji 237 960 539 124 639
Veřejná nabídka 26 780 177 0
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 182 281 844 124 639
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 0
Veřejné soutěže 26 644 598 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 010 000 7 258
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 558 070 0
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 449 381 2 971
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 460 312 4 287
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií
k 31.12.2006
Počet akciových
společností
V celk. nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 101 82 287 637
 z toho:    
Strategické akciové společnosti 4 55 688 690
Ostatní akciové společnosti 97 26 598 947

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář