CZ EN

Přehled privatizace akcií k 30.4.2006

 

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku privatizace
do 30.4.2006
Z toho v roce 2006
(do 30.4.2006)
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 769 993 620 2 999 921
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 841 237 245 21 575
Akcie určené k prodeji 393 226 530 13 602
Veřejná nabídka 26 780 177 0
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 182 170 807 13 602
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 0
Veřejné soutěže 26 644 598 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 010 715 7 973
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 558 070 0
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 446 410 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 463 998 7 973
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií
k 30.4.2006
Počet akciových
společností
V celk.nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 106 85 414 397
A. strategické akciové společnosti 4 55 688 690
B1. ostatní akciové společnosti 68 29 725 674
z toho akciové spol. v likvidaci či konkurzu 40 10 020 343
federální akciové společnosti 4 80 474
B2. RIF, a.s. 0 0
B3. akciové spol. s držením jen zlaté akcie 34 33

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář