CZ EN

Přehled privatizace akcií k 28.2.2006

 

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč
Od počátku privatizace
do 28.2.2006
Z toho v roce 2006
(do 28.2.2006)
1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 769 993 699 3 000 000
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 685 838 642 0
Akcie určené k prodeji 237 835 900 0
Veřejná nabídka 26 780 177 0
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 182 157 205 0
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 0
Veřejné soutěže 26 644 598 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 002 742 0
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 558 070 0
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 446 410 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 456 025 0
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0

 

Stav držení akcií
k 28.2.2006
Počet akciových
společností
V celk.nominální hodnotě
v tis. Kč
Akciové společnosti celkem 107 85 425 264
A. strategické akciové společnosti 4 55 688 690
B1. ostatní akciové společnosti 69 29 736 541
z toho akciové spol. v likvidaci či konkurzu 40 10 020 343
federální akciové společnosti 4 80 474
B2. RIF, a.s. 0 0
B3. akciové spol. s držením jen zlaté akcie 34 33

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář