CZ EN

Přehled privatizace akcií k 31.1.2006

 

Struktura akcií a etapy privatizace
v celkové nominální hodnotě v tis. Kč

Od počátku privatizace
do 31.1.2006

Z toho v roce 2006
(do 31.1.2006)

1.AKCIE PŘEVZATÉ NA MF ČR 769 933 699 3 000 000
2.REALIZACE PRIVATIZACE AKCIÍ 685 838 642 0
Akcie určené k prodeji 237 835 900 0
Veřejná nabídka 26 780 177 0
Přímý prodej zahr. či tuz.zájemcům 182 157 205 0
Zaměstnanecké akcie 2 253 920 0
Veřejné soutěže 26 644 598 0
Akcie určené k bezúplatnému převodu 448 002 742 0
Kupony 341 873 387 0
Bezúplatný převod akcií 58 558 070 0
Akcie pro RIF 19 827 733 0
Restituce 1 841 117 0
převodem na a.s. NIF, realiz. veř. nabídkou 2 446 410 0
Podpůrný garan. rol. a les. fond,ostatní 23 456 025 0
z toho snížení základního kapitálu -7 974 343 0
Akcie RIF a.s. 9 590 001 0


Stav držení akcií
k 31.1.2006

Počet akciových
společností

V celk.nominální hodnotě
v tis. Kč

Akciové společnosti celkem 107 85 425 264
A. strategické akciové společnosti 4 55 688 690
B1. ostatní akciové společnosti 69 29 736 541
z toho akciové spol. v likvidaci či konkurzu 40 10 020 343
federální akciové společnosti 4 80 474
B2. RIF, a.s. 0 0
B3. akciové spol. s držením jen zlaté akcie 34 33
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář