CZ EN

Základní informace

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act byla podepsána dne 4. srpna 2014 v Praze a byla uveřejněna sdělením MZV č. 72/2014 Sb. m. s. Dohoda vstoupila v platnost 18. prosince 2014. Jde o mezinárodní smlouvu prezidentského typu, která má přednost před zákonem. Dohoda stanoví v příloze I vlastní postupy náležité péče pro oznamování účtů vedených českými finančními institucemi daňovým rezidentům USA. Její příloha II zejm. stanoví, které české účty jsou vyňaty z oznamování. Na základě Dohody je možné uplatňovat alternativně postupy náležité péče stanovené v nařízeních americké daňové správy (IRS) – použití těchto postupů musí na základě zák. č. 164/2013 Sb., v platném znění, finanční instituce oznámit Specializovanému finančnímu úřadu.

K Dohodě FATCA ČR dojednala Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding), které mimo jiné slouží jako interpretativní text.

Technické podmínky výměny informací dohodlo Generální finanční ředitelství s IRS v prováděcí dohodě.

Podepsané znění dohody FATCA a doprovodného Prohlášení

Ministerstvo financí zveřejňuje znění Dohody FATCA a doprovodného Prohlášení. Dokumenty byly podepsány dne 4. srpna 2014.

Související informace

 

Lex FATCA (zákon č. 330/2014 Sb.)

V souvislosti s přijetím zákona č. 105/2016 Sb. upozorňujeme, že zákon č. 330/2014 Sb. o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní byl tímto zákonem zrušen a materie týkající se výměny s USA byla převzata do zákona č. 164/2013 Sb. Režim mezinárodní výměny informací o finančních účtech s USA je pak upraven rovněž Dohodou FATCA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář