CZ EN

MF plánuje využít možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR v souladu s EU legislativou

Dne 14.8. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 343/2020 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Tento zákon mimo jiné transponuje Směrnici Rady (EU) 2018/822/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. směrnice DAC 6), a novelizuje zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novela zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat povinnými osobami v rámci členských států Evropské unie.

Transpoziční novela měla být v souladu se směrnicí DAC 6 a dle vládního návrhu účinná od 1. 7. 2020. Vzhledem k tomu, že v mnoha ČS EU, včetně ČR, došlo díky dopadům pandemie COVID-19 ke zdržení při implementaci úpravy, byla EU v červnu přijata Směrnice Rady (EU) 2020/876, kterou se mění směrnice 2011/16/EU s cílem řešit naléhavou potřebu odkladu některých lhůt pro podávání a výměnu informací v oblasti daní v důsledku pandemie COVID-19 ( tzv. směrnice COVID DAC). Směrnice COVID DAC umožňuje posunout lhůty pro plnění oznamovací povinnosti dle směrnice DAC 2 a DAC 6 až o 6 měsíců.

Na danou situaci reaguje v zák. č. 299/2020 Sb. kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, zmocňovací ustanovení, na jehož základě mohou být prostřednictvím nařízení vlády posunuty lhůty pro plnění povinností pro výměnu informací podle směrnic DAC 6 a DAC 2.

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh nařízení vlády, které využije možnosti odsunout počátek DAC 6 reportingu v ČR o 6 měsíců: Návrh nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Nařízení vlády nebude mít vliv na rozsah či obsah povinností upravených v novele transponující směrnici DAC 6.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.