CZ EN

Vstup v platnost dohody o výměně informací s Kajmanskými ostrovy

Dne 13. listopadu byla ve Sbírce mezinárodních smluv č. 90/2013 vyhlášena Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech (dále jen „Dohoda“), která byla podepsána dne 26. října 2012 v Jihoafrické republice. Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k veškerým platným daním zavedeným právními řády smluvních stran.

Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 dne 20. září 2013 a její ustanovení se budou provádět v trestních věcech od 20. září 2013 a v ostatních záležitostech od 1. ledna 2014.

Přínosem uzavřené Dohody je možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace potřebné ke správnému stanovení, výběru a vymáhání daní. Dohoda je tak dalším účinným nástrojem pro daňovou správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář