CZ EN

Vyhláška č. 220/2013 Sb.

ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář