CZ EN

Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021

Účinnost změny: Změna je účinná pro žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu, které budou podávány na základě výzev zveřejněných nejdříve 1. června 2021 (vyplývá z čl. XVII zákona č. 527/2020 Sb.).

Zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, bylo změněno ustanovení § 14 odst. 3 písm. e ) zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), které upravuje jednu z náležitostí žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, pokud je žadatelem právnická osoba.

Podstatou změny je to, že žadatelé o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu z řad právnických osob již nebudou v žádosti uvádět osoby s podílem v této právnické osobě, ale údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, pokud půjde o právnickou osobu, která skutečného majitele má.

Právnické osoby, které skutečného majitele nemají, jsou uvedeny v § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.