CZ EN

Vyhláška č. 248/2016 Sb.

o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Znění vyhlášky ze dne 25. července 2016 (Sbírka zákonů, částka 97)

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 248/2016 Sb.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář