CZ EN

Vyhláška č. 342/2009 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 342/2009 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář