CZ EN

Vyhláška č. 400/2005 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na jinou stránku: Vyhláška č. 400/2005 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář